Η αποκατάσταση του μαστού

 
    Είναι εφικτή μέσα από διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής
          Αυτόλογους ιστούς της ίδιας της ασθενής
          Ενθέματα
          Συνδυασμός των δύο
 
    Όλες οι επεμβάσεις
          Ενδείξεις και αντενδείξεις
          Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 
    Ολοκληρώνει το ταξίδι της γυναίκας στην ανάκτηση τoυ εαυτού της μετά από το ογκολογικό χειρουργείο, εφόσον  - πάντα - η ίδια το επιθυμεί!